PlastikkirurgEn plastikkirurg utför ingrepp som inte ska bota en direkt sjukdom. Plastikkirurgen utför ingrepp som syftar till att förbättra det estetiska hos patienten. Vanliga kirurgiska ingrepp är bröstförstoringar, bröstlyft och bukplastik. Ofta är det hos patienter som vill förhöja sitt estetiska värde.
s